Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj prijeoperacijskog hranjenja na motilitet želuca, peristaltiku tankog crijeva i veličinu žučnog mjehura tijekom ranog poslijeoperacijskog perioda u bolesnika operiranih u spinalnoj anesteziji
doktorski rad

Alen Protić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet