Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 37 min 37 sec ago

Korisničko testiranje sustava Dabar

Fri, 11/03/2023 - 15:22

Tijekom lipnja i srpnja 2023. provedeno je korisničko testiranje sustava Dabar zbog izrada nove verzije sustava Digitalni akademski arhivi i repozitoriji. Svrha provedbe testiranja korisničkog iskustva odrađena je s ciljem poboljšanja sustava Dabar, a temelji se na metodi promatranja stvarnog načina upotrebe proizvoda, u ovom slučaju repozitorija u sustavu Dabar, pomoću testnog korisnika. Testiranje je proveo UX voditelj testiranja iz Srca, koji je upoznao i vodio korisnike kroz zadatke koje su izvršavali tijekom testiranja na sustavu Dabar. Korisnici koji su sudjelovali u korisničkom testiranju bili su studenti, urednici i korisnici sustava Dabar. Testiranje je obuhvatilo dva područja, pretraživanje podataka te postupak arhiviranja i samoarhiviranja objekata. Zbog vremenskog ograničenja testirao se unos četiri vrste objekta, skup podataka, obrazovni sadržaj, rad u časopisu i ocjenski rad.

Testiranje je pružilo neposredan uvid u to kako korisnici komuniciraju sa sustavom Dabar prije redizajna i izrade nove verzije sustava Dabar te su se dobili podaci o onome što je u procesu korištenja sustava potrebno doraditi, kao i ono što je dobro i treba zadržati.

Rezultati testiranja sustava Dabar pokazuju pozitivan subjektivni dojam korisnika, koji su uspješno obavljali zadatke, ali su se pojavile određene dileme i potrebe za unaprjeđenjem sustava. Neka od  unaprijeđena odnose se na izradu vizualni dizajn koji će biti više prilagođen korisniku, a podrazumijeva sakrivene mogućnosti preuzimanja podataka, nepraktične izbornike te smještaj poveznica. Rezultati testiranje pokazali su da informativnost sustava treba poboljšati kako bi se korisnicima olakšalo razumijevanje polja i povećao osjećaj sigurnosti. Jasno označavanje obaveznih i neobaveznih polja, te razmatranje uklanjanja suvišnih polja, trebalo bi pospješiti unos podataka.

Cijeli izvještaj dostupan je u Digitalnom repozitoriju Srca.

Tags: UXkorisničko testiranjedabar

Preuzimanje radova s Hrčka u repozitorije u sustavu Dabar

Tue, 10/31/2023 - 07:57

Tijekom listopada reimplementirana je funkcionalnost u sustavu Dabar vezana uz pohranu objekta radovi u časopisu. Ponovno je omogućeno je preuzimanje cjelovitih radova iz sustava Hrčak.

Od sada je moguće prilikom pohrane objekata osim metapodataka preuzeti i datoteku rada iz Hrčka. Da bi se preuzeo cjeloviti rad iz Hrčka potrebno je prilikom pohrane u repozitoriju odabrati gumb Pohranjivanje. Na vrhu stranice prikazat će se dio za preuzimanje podataka iz vanjskih baza. Kod stavke Baza potrebno je odabrati stavku Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, a u stavku Identifikator unijeti službeni identifikator (ID) zapisa iz Hrčka te odabrati gumb Pronađi. Na sučelju će se prikazati pronađeni rad nakon čega je potrebno odabrati gumb Preuzmi. Popunit će se svi podaci o radu osim polja Vrsta recenzije koju je potrebno samostalno ispuniti. Dolaskom na koraka 4 Datoteke kod stavke Unos datoteke nalazit će se PDF datoteka rada koja je preuzeta s Hrčka. U završnom koraku potrebno je još odabrati odgovarajuću licenciju iz izbornika Uvjeti korištenja.

Osim preuzimanje cjelovitih radova iz Hrčka u repozitorije mogu se preuzeti radovi objavljeni u Crosbiju – Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji, Crossrefu putem DOI broja te iz NSK Z39.50 putem ISBN-a.

Tags: Hrčakrad u časopisupreuzimanje

Uključivanje repozitorija u OpenDOAR

Mon, 10/16/2023 - 08:42

Tijekom listopada tim Dabar proveo je prijavu 16 repozitorija u Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). Glavni cilj uključivanja u OpenDOAR je povećanje vidljivosti ustanova, njihovih repozitorija te sadržaja repozitorija.

Prijave su odrađene temeljem povratnih informacija dobivenih od osoba odgovornih za uspostavu i održavanje repozitorija. S prijavama repozitorija koji nemaju ili imaju jako mali udio radova u otvorenom pristupu će se pričekati s obzirom da su otvoreno dostupni sadržaji jedan od kriterija po kojima OpenDOAR validira prijave. Očekujemo da će prijave biti obrađene tijekom studenog.

Preduvjet za prijavu u OpenAIRE je uspješna registracija u OpenDOAR-u. Nakon što je repozitorij uključen u Open DOAR dobiva se mogućnost prijave u OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) koji urednici repozitorija moraju samostalno odraditi. Na stranicama Dabra možete pronaći više informacija o postupku prijave i važnosti uključivanja repozitorija u OpenAIRE.

Tags: opendoarotvorenostrepozitoriji