Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 8 hours 39 min ago

Prvi repozitorij iz Dabra u katalogu podatkovnih repozitorija Re3Data

Thu, 04/08/2021 - 12:05

Centar za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković u sklopu aktivnosti uspostave podrške upravljanja istraživačkim podacima aktivirao je podatkovni repozitorij na Dabru te u njega migrirao postojeće skupove podataka s EPrints platforme. Budući je Dabar usklađen s DataCite metapodatkovnom shemom, FULIR Data je uspješno registriran i u katalogu podatkovnih repozitorija Re3Data. S obzirom da je OAI-PMH sučelje repozitorija u Dabru usklađeno s OpenAIRE smjernicama za podatkovne repozitorije sljedeći korak je registracija repozitorija u OpenAIRE platformu.

Podsjećamo da svi repozitoriji u Dabru imaju dostupnu mogućnost pohrane skupa podataka o kojoj više možete saznati u objavljenim video uputama za objavu skupova podataka.

Tags: Re3Datainteroperabilnostopenaire

Dabar u EBSCO Discovery servisu

Wed, 04/07/2021 - 15:53

Sadržaj platforme Dabar uključen je u EBSCO Discovery System (EDS) koji je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) omogućila za javna sveučilišta i Institut Ruđer Bošković. Omogućena je pretraga svih digitalnih repozitorija u sustavu Dabar u okviru platforme objedinjenog pretraživanja svih dostupnih e-izvora (EDS). EBSCO je vodeći svjetski pružatelj istraživačkih baza podataka, e-časopisa, e-knjiga, pretplata za časopise te ostalih usluga za knjižničare. Riječ je o sveobuhvatnom sustavu za pretraživanje koje olakšava i pojednostavljuje proces produbljenih istraživanja.

Uključivanjem u EDS, Dabar je potvrdio kako je kao platforma interoperabilan te implementiran na način da omogućuje diseminaciju i putem drugih servisa (tražilica, agregatora i slično) čime jamči veću vidljivost ustanova koje imaju repozitorije u Dabru i njihovih autora.

Odabirom repozitorija Dabar u EDS sustavu pretraživanja, prikazat će se svi sadržaji institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija i arhiva ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske (preprint radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, disertacije, završni radovi studenata, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije, digitalizirana građa, itd.).

Više o uključivanju Dabra u EBSCO možete pronaći na mrežnim stranicama NSK.

 

Tags: EBSCOEDSdabarinteroperabilnost

Implementirana je funkcionalnost središnjeg pretraživanja svih repozitorija u Dabru

Thu, 01/28/2021 - 14:04

Na Dabru, nacionalnoj infrastrukturi za repozitorije i arhive, trenutno je uspostavljeno više od 140 repozitorija na mrežnim domenama ustanova. Većinom je riječ o institucijskim repozitorijima u koje ustanove pohranjuju produkciju svojih djelatnika i studenata, a postoje i tzv. zbirni repozitoriji poput Nacionalnog repozitorija završnih radova (ZIR) i Nacionalnog repozitorija disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR), te repozitoriji četiri sveučilišta (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Splitu) koji prikazuju sadržaje institucijskih repozitorija svojih sastavnica.

Implementacijom središnjeg pretraživanja i pregledavanja sadržaja svih repozitorija korisnici na jednom mjestu mogu pretraživati sve digitalne objekte pohranjene u bilo kojem od repozitorija u Dabru te preuzeti datoteke objekta iz izvornog repozitorija. Time se povećava vidljivost sadržaja repozitorija i korisnicima olakšava uvid u produkciju ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Ujedno se olakšava drugim sustavima automatizirano preuzimanje metapodataka jer se sada kroz jedinstveno OAI-PMH sučelje mogu preuzeti metapodaci svih objekata u Dabru. 

Kako bi korisnicima repozitorija bili jasni uvjeti korištenja i pohrane sadržaja repozitorija, definirane su i politike repozitorija. Politike je, kao i funkcionalnost središnjeg pretraživanja, definirao Koordincijski odbor Dabra (KO; pregled zapisnika: zapisnik 9.12.2020., zapisnik 13.1.2021.). U podnožje stranica svih repozitorija dodana je poveznica na politike repozitorija od kojih su trenutno donesene i objavljene politika podatka, metapodataka, sadržaja i pohrane, a u izradi su još i politika očuvanja te politike privatnosti. Politike repozitorija KO Dabra donio je temeljem optimalnih preporuka OpenDOAR-a, politika koje imaju repozitoriji Instituta Ruđer Bošković (FULIR) i Filozofskog fakulteta Sveučlišta u Zagrebu (DARHIV) te politika generiranih pomoću alata RePol (Repository Policy Generator) koji je nastao u sklopu projekta NI4OS-Europe.

Nakon dodavanja funkcionalnosti pretraživanja svih repozitorija u Dabru na stranicama Dabra očekuje se značajnija promjena strukture posjetitelja pa je napravljena i prilagodba izbornika kako bi se krajnji korisnici mogli lakše snaći.
 

Tags: središnje pretraživanjepolitike repozitorija