Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 8 hours 6 min ago

Omogućena pohrana audiovizualne građe (video materijali)

Thu, 07/12/2018 - 10:22

U repozitorijima u Dabru omogućena je pohrana novog digitalnog objekta: audiovizualna građa.

Audiovizualnu građu čine dugi i kratki video zapisi u čijem su stvaranju sudjelovali djelatnici ustanove vlasnika repozitorija, a koje ustanova želi pohraniti, trajno sačuvati te dati na korištenje ili na uvid javnosti, definirajući prilikom pohrane prava pristupa i uvjete korištenja objekta.

Objekt je implementiran prema Specifikaciji koju je sastavila Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore, a koja je dostupna na stranicama Dabra. Primjer pohranjenog audiovizualnog objekta možete vidjeti u Repozitoriju Srca.

Podrška za pohranjivanje audiovizualne građe bit će uključena na repozitorijima na zahtjev odgovorne osobe za uspostavu i održavanje repozitorija, stoga molimo urednike repozitorija koji imaju audiovizualnu građu i žele ju pohranjivati da nam se jave na dabar@srce.hr.

Ujedno najavljujemo radionicu za pohranjivanje slikovne, audio i audiovizualne građe koju ćemo organizirati u rujnu, a točan termin i način prijave bit će objavljen naknadno.

Tags: dabaraudiovizualna gradjavideo

Podrška za pohranu znanstvenih i stručnih radova uključena na svim repozitorijima i održane radionice

Thu, 05/10/2018 - 09:39

Od 7. svibnja 2018. godine uključena je podrška za pohranu znanstvenih i stručnih radova na svim repozitorijima bez iznimke te će biti uključena na svim novim digitalnim repozitorijima u Dabru. Podrška uključuje mogućnost opisa i pohrane radova u časopisu, radova u zbornicima i poglavlja u knjigama, a za sve navedene digitalne objekte omogućeno je i samoarhiviranje.

Podsjetimo, podrška za digitalni objekt rad u časopisu omogućena je u veljači 2017., a podrška za radove u zbornicima i poglavlja u knjigama omogućena je u studenom 2017. U početnoj fazi pohranjivanja ovih objekata odgovorne osobe repozitorija morale su zatražiti uključivanje podrške na svojem institucijskom repozitoriju, što sada više nije potrebno.

Za potrebe educiranja urednika o načinima pohrane navedenih objekata održano je ukupno 6 radionica (u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zagrebu), a u organizaciji Sveučilišne knjižnice Rijeka, Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišne knjižnice u Splitu, Pomorskog fakulteta u Splitu te Sveučilišnog računskog centra. Radionice je posjetilo 80 urednika repozitorija u Dabru.

Tags: dabarpoglavlje u knjizirad u zbornikuradovi u časopisuradionica

Na Dabru nadograđena Islandora na verziju 7.x-1.10

Mon, 04/30/2018 - 11:52

Tim Dabra izvršio je nadogradnju aplikativne podrske na kojoj je izgrađen Dabar - Islandora verzije 7.x-1.9 nadograđena je na verziju 7.x-1.10. Nakon nadogradnje repozitoriji u Dabru rade stabilno.

Podsjećamo, Islandora je platforma otvorenog programskog koda za upravljanje digitalnim objektima temeljena na Drupal CMS-u, Fedora repozitoriju i Apache SOLR-u.

Poziv za prijavu rada na konferenciji Digital art history – methods, practices, epistemologies

Thu, 04/05/2018 - 15:37

Srce, kao suorganizator, poziva sve zainteresirane da prijave rad na konferenciji „Digital art history – methods, practices, epistemologies“.

Konferencija će se održati u Srcu, od 12. do 14. studenog 2018. godine u suorganizaciji Instituta za povijest umjetnosti, DARIAH-HR i Sveučilišnog računskog centra (Srce).
Konferencija je namijenjena istraživačima i stručnjacima koji se bave transdisciplinarnim istraživačkim inicijativama te koji su zainteresirani za razmatranje novih metodoloških, analitičkih i teoretskih saznanja iz područja digitalne povijesti umjetnosti.

Više detalja o pozivu pogledajte u dokumentu „Call for papers Digital art history – methods, practices, epistemologies“.