Antonić, Robert: Analiza naprezanja intaktnog i apikotomiranog zubnog korijena metodom konačnih elemenata

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja