Rad nije dostupan
disertacija
Hrvatski jezik u izdanjima riječke tiskare Karletzky
doktorski rad

Sanja Holjevac (2010)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci