Rad nije dostupan
disertacija
Kliničko i imunološko praćenje bolesnika nakon presađivanja bubrega
doktorska disertacija

Stela Živčić-Ćosić (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet