Stručni rad - Rad s konferencije
Uloga matične službe Sveučilišne knjižnice Rijeka u izgradnji knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci 2002.-2014.

Tomljanović, Senka (2016)