Rad nije dostupan
disertacija
Sveučilišni nastavnici i misija sveučilišta: stavovi, uvjeti i implikacije za integraciju civilne misije sveučilišta
doktorski rad

Bojana Ćulum (2010)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju