Rad nije dostupan
disertacija
Numerička i eksperimentalna analiza parametara toplinske ugodnosti klimatiziranog prostora
doktorska disertacija

Igor Wolf (2010)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet