Rad nije dostupan
disertacija
Analiza naprezanja intaktnog i apikotomiranog zubnog korijena metodom konačnih elemenata
doktorski rad

Robert Antonić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet